VI GÖR DIN ARBETSPLATS VIRUSFRI

METODEN

Vi sanerar din arbetsplats genom elektrobesprutning med en ECA-lösning (Electrochemical Activation) som innehåller mikroskopiska partiklar av HOCI, ett välkänt desinfektionsmedel godkänt av kemikalieinspektionen. Lokalen är redo att användas endast 10 minuter efter fullföljd sanering. Vi kan sanera på morgon, innan jobbet, och ni kan ha en vanlig arbetsdag.

VÅR PRODUKT

ECA-lösning är framtagen av vatten, salt och elektricitet, vilket gör produkten ofarlig för såväl människor som djur och natur. Det aktiva ämnet HOCl (Hypoklorsyra) är ett desinficeringsmedel som använd flitigt inom t.ex. bryggerinäringen. Inga farliga ämnen eller restprodukter blir kvar efter sanering, och tack vare av pH-värdet finns det inte heller risk för blekning.

VIRUSFRITT

Undvik influensa, kräksjuka och streptokocker och andra virussjukdomar. HOCl (Hypoklorsyra) är ett oerhört effektivt desinficeringsmedel som tar bort:

virus
bakterier
svamp
sporer

Rengjorda ytor mäts med ATP-mätare och enhetsnivåerna jämförs mot Svensk standard (SIS) för ”Rengöring och städning för minskad smittspridning inom hälso- och sjukvård”.

SANERINGEN

Det är av yttersta vikt att ytdesinficera ALLA ytor på en arbetsplats såväl stora (reception, förråd, konferensrum) som små (dörrhandtag, tangentbord och kaffemaskiner). Tack vare att vi elektrobesprutar med mikroskopiska partiklar kommer vi åt i alla utrymmen som virus och bakterier trivs i. Ytorna självtorkar och är desinficerande och redo att använda efter 10 minuter.

EFTER SANERING

Efter sanering utför vi stickprover med ATP-mätare (Adenosintrifosfat) och kontrollerar mot uppsatta gränsvärden av (SIS). Ni får en tydlig dokumentation av före och efter värden, så ni tydligt kan se hur virusfritt det blivit. Ni erhåller även vårt Uppföljningspaket med åtgärdsplan för att förlänga effekten av saneringen och hålla arbetsplatsen virusfri.

PRISER

Kostnaden varierar beroende på en rad variabler. Givetvis spelar storlek på lokalen roll, men också om det t.ex. är en kontorslandskap eller en öppen yta.

En riktlinje är 100 kr/m² men givetvis lämnar vi offert innan påbörjad sanering. Hör av dig för en virusfri arbetsmiljö.